Tijdens de Sundayevening Blues Jam zal 

saxofonist Jenne Meinema 

centraal staan.....

Saxofonist Jenne Meinema, geboren in Groningen op 18 mei 1931, is van bijzondere

invloed op de ontwikkeling van de lichte muziek in het Noorden. 

Als autodidact speelt hij in ontelbare combinaties, met zowel populaire muziek als

jazz.  Als mentor begeleidt hij menigeen bij de aanvang van zijn/haar muzikanten- carrière en als bestuurder is hij van grote betekenis voor het Noordelijk muziek-

leven.

Jenne Meinema's eerste openbare optreden is in 1950 in het Boschhuis aan de

Hereweg in Groningen, naar verluid voor een gage van vier gulden.

Al gauw speelt hij mee in allerlei gelegenheidsformaties.

In militaire dienst vormt Jenne, op bevel van de Dienst Welzijnszorg, een jazz-

combo.  Het dansorkest The Ringleaders is daarna zijn eerste semi-professionele

band.

Zijn studie sociologie breekt hij af voor een engagement bij een Duits orkest,

dat veel voor Amerikaanse militairen speelt. Sindsdien is Meinema beroeps en speelt hij met diverse dansorkesten in het noorden.

Het muziekmaken doet hij er overigens altijd naast. 

Voor zijn vaste inkomen heeft Meinema gewoon een baan, die hem in de muziek

de vrijheid verschaft om keuzes te maken. 

Zeven jaar lang is hij directeur van de Noordelijke Fonotheekdienst. 

Jenne is vervolgens adjunct-directeur van het Groninger conservatorium en staat

daar aan de basis van de oprichting van de afdeling Lichte Muziek.

 

De begeleiding is in handen van de Greyhound blues band.

 

Aanvang van deze twee-wekelijkse bluessessies is 19.00, de entree is 5,00